Åbn alleLuk alle

4. Aftalefasen - Køb og fortrydelse

En bolighandel består af to faser. I den første fase indgår køber og sælger aftalen om købet, herunder aftale om pris og overtagelsesdag. Denne første del af handlen kan kaldes aftalefasen. Når købsaftalen er på plads, og sælger og køber er blevet enige om alle handlens vilkår, går handlen ind i sin anden fase, opfølgningsfasen. Den del kaldes også handlens ’berigtigelse’. Som køber bør du have en rådgiver, typisk en advokat, til at hjælpe dig godt igennem begge faser; både aftalefasen og berigtigelsen – med mindre du selv har meget god erfaring med bolighandel

Interessetilkendegivelse og forhandling

Du indleder en forhandling ved at udtrykke din interesse. Dette kan eventuelt gøres ved hjælp af en interessetilkendegivelse, som ikke er et juridisk bindende købstilbud. Det kan være ved at ringe eller sende en e-mail til sælgers ejendomsmægler eller ved at indtaste et bud på mæglerens hjemmeside.

Du kan vælge at lade en advokat eller en ejendomsmægler forhandle for dig, men du kan også selv gøre det.

Flere interesserede købere?

Hvis flere er interesseret i at byde på ejendommen, er det op til sælger at afgøre, om de skal inviteres til at deltage i en lukket budrunde. Sælger bestemmer helt frit, hvem han vil sælge til og til hvilken pris. Men omvendt står det dig frit for at tilbyde en anden pris, end den sælger forlanger.

Købstilbud og advokatforbehold

Hvis du beslutter dig for at købe boligen, kan du afgive et reelt købstilbud, hvorved du som køber underskriver en købsaftale.

Dette købstilbud er ikke bindende for dig, før sælger har accepteret det, men da du ikke har kontrol over, hvornår sælger eventuelt underskriver, er det meget vigtigt, at du som køber sikrer dig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen.

Det betyder, at handlen er betinget af, at din advokat kan godkende handlen i sin helhed efter at have gennemgået alle boligens dokumenter. Advokatens manglende godkendelse behøver ikke at blive begrundet. Alternativt kan du undlade at underskrive købsaftalen, indtil handlen er godkendt af din advokat.

Den formulering, der normalt anvendes i købsaftalen, lyder således:

Købers underskrift på købsaftalen er givet med forbehold for, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest X dage efter begge parters underskrift på købsaftalen.

Som regel sættes fristen til 3-5 dage.

Overvej din fortrydelsesret

Når sælger også har underskrevet købsaftalen, har du 6 hverdages fortrydelsesret. Hvis du fortryder koster det dig 1 % af købesummen. For at benytte sig af fortrydelsesretten er det desuden en betingelse, at beløbet er indbetalt til sælger inden fristens udløb.