God skik for boligkredit

Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit fastsætter regler for, hvordan finansielle virksomheder her i landet skal yde rådgivning i forbindelse med ydelse af lån med sikkerhed i fast ejendom.

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen regulerer detaljeret hvilke oplysninger, forbrugeren skal have i forbindelse med markedsføring og indgåelse af en boligkreditaftale. Det er fx fordele og ulemper i forhold til kundens situation, årlige omkostninger i procent, opsigelses- og indfrielsesvilkår, omkostninger ved omlægning og førtidig indfrielse, evt. forskelle i renter, bidrag eller andet vederlag mv. Desuden regulerer bekendtgørelsen, hvilken rådgivning der skeal iydes i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Bekendtgørelsen definerer endvidere standardforudsætninger, som skal anvendes som repræsentativt eksempel. Ligeledes skal kunden kunne godkendes til at optage et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed, før et lån med variabel rente og/eller afdragsfrihed kan tilbydes.

I bilag 1, 2 og 3 til bekendtgørelsen kan du finde tjeklister for hhv.

  1. Former for adfærd, som under alle omstændigheder anses for urimelige i private kundeforhold,
  2. Dokumentation for rådgivning om en boligkreditaftale
  3. Standardforudsætninger

Hvornår gælder bekendtgørelsen

Ved markedsføring og alle indgåelser af boligkreditaftaler

Myndighed

Finanstilsynet

Officielt navn

Bekendtgørelse nr 1581 af 17/12/2018 om god skik for boligkredit