Boliglån og fraflytning

  • Opdateret 14. januar 2019

Spørgsmål

Hej Bolig-advokaten.

Min ekskone og jeg er for nyligt blevet skilt, og hun bor i vores tidligere fælles andelsbolig, mens jeg er flyttet i lejebolig. Jeg står dog stadig som hæfter, men hun vil gerne have overdraget boliglånet, så det kun er hende, der står på lånebeviset. Hun overvejer dog at flytte indenfor et par år, og hvis hun gør det, vil jeg gerne have retten til at overtage andelsboligen, hvilket hun er ok med.

Mit spørgsmål går så på følgende: Kan vi det, rent juridisk, hvis jeg ikke længere står som hæfter? Kan man evt. oprette et dokument, hvori vi begge underskriver, at vi er indforstået med, at boligen går til mig, hvis hun vælger at flytte? Vi har i øvrigt en datter sammen, hvis det kan gøre nogen forskel.

Jeg håber I kan hjælpe.

Svar

Kære Spørger,

Retten til overdragelse af en andelsbolig vil være reguleret i andelsboligforeningens vedtægter. Idet du er fraflyttet andelsboligen og dermed ikke længere er at betragte som ”andelshaver” i foreningen, må man herefter få afstemt, hvilke muligheder der er for at overdrage andelen til dig. Sædvanligvis vil der i foreningen være en venteliste, hvorefter andelen i første omgang vil skulle tilbydes personer på listen. Det vil i relation hertil ikke være muligt, at indgå en aftale mellem din ekskone og dig, der tilsiger dig en fortrinsret til andelsboligen, såfremt denne ret vil være stridende imod andelsboligforeningens vedtægter.

Andelsboligforeningen og de for foreningen gældende vedtægter vil ikke regulere de konkrete omstændigheder for overdragelse boliglånet til din ekskone. Såfremt din ekskone skal overtage den fulde hæftelse i forhold til dette lån skal dette søges gennemført efter aftale med banken/långiver.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon

Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten