Åbn alleLuk alle

1. Programfasen

I programfasen skal alle ideer på bordet, og du skal i gang med at formulere dine behov. Det er også i denne fase, du skal undersøge, om der er forhold, der kan forhindre projektet.

Undersøg rammerne

Det er en god idé at undersøge lokalplanen tidligt i forløbet. Kommunen kan have fastsat særlige regler som fx byggelinjer i forhold til vej og strand, specielle krav til tagets eller facadens farve, hvor på grunden der må ligge bygninger eller andet.Selvom du i nogle tilfælde kan søge om dispensation, vil du efter al sandsynlighed ikke få tilladelse til et byggeprojekt, som strider mod lokalplanen.

Du finder lokalplaner ved at slå din adresse op på forsiden af Boligejer eller under 'Søg'

Der kan også være servitutter på grunden, som har indflydelse på, hvad du må og ikke må. De kan fx handle om hvor højt, du må bygge.

Læg budget

Når du har afklaret, om du kan få lov til at bygge, kan du gå mere konkret til værks og sætter rammerne for dit budget. Hvor meget må byggeriet koste? Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dit realkreditinstitut, bank eller en uvildig økonomisk rådgiver for at få en realistisk vurdering af, hvad du har råd til.

Søg rådgivning

Med et idéoplæg i hånden og en fornemmelse af dine økonomiske muligheder kan du gå videre med planerne. Det kan anbefales at inddrage et byggefirma eller en byggefaglig rådgiver i det videre forløb.

Udover at hjælpe dig med at føre dine ideer og planer ud i livet kan rådgiveren være med til at sikre, at opgaven løses bedst muligt rent byggeteknisk. Rådgiveren hjælper dig også med at overholde love og regler og sørger for at byggeriet lever op til energimæssige og æstetiske krav.

Den uvildige rådgiver er ansvarlig over for dig og kan styre håndværkere eller entreprenører for dig, så de udfører opgaverne som aftalt. Husk dog, at du bør lave en aftale med din rådgiver, så I er enige om opgaver og pris.

Entrepriseformer

Før du indgår endelige aftaler med håndværkerne, bør du beslutte dig for, hvem der skal styre forløbet og have kontakt til de forskellige håndværkere og leverandører – du selv eller en rådgiver?

Mange større håndværksfirmaer påtager sig gerne rollen som entreprenør, og egentlige entreprenørfirmaer har ofte egne håndværkere fra forskellige faggrupper ansat. Entreprenørfirmaet kan også have ansat arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører eller have et fast samarbejde med disse. Entreprenøren beregner sig et beløb for arbejdet med at styre og koordinere byggearbejder og håndværkere, men det vil normalt være indregnet i det samlede tilbud.

For dig som privat bygherre er der tre forskellige former for entreprise, som kan komme på tale:

  • Totalentreprise
  • Hovedentreprise
  • Fagentreprise.

FALDGRUBE: Det er en krævende opgave styre et byggeprojekt og holde øje med, at håndværkerne udfører alle opgaver, som aftalt. Både mht. tid og ekspertise er opgaven omfattende. Du skal ikke alene holde øje med, at håndværkerne udfører opgaverne forsvarligt og efter diverse regler og anvisninger. Du skal også holde øje med, at de udfører dem til tiden, så andre håndværkere kan komme til at lave deres arbejde og tidsplanen ikke overskrides. Hvis ikke du er godt rustet til opgaven, bør du overveje en totalentreprise.

Garantiordninger

Du bør vælge entreprenører til dit byggeprojekt, som er medlemmer af en brancheorganisation med tilhørende garantiordning. Det giver dig en vis sikkerhed, hvis det går galt med byggeprojektet, og du og entreprenøren ikke kan tale jer til rette, således at sagen må indbringes for et ankenævn.