Åbn alleLuk alle

Byggeloven

Byggeloven er det overordnede regelsæt for byggeri i Danmark.

Om loven

Byggeloven er en såkaldt rammelov - dvs. den generelle lov i det lovkompleks, der regulerer byggeriet. Til byggeloven hører en række andre bekendtgørelser og reglementer, som også skal overholdes – bl.a. bygningsreglementet, som indeholder de konkrete krav til, hvordan forskellige typer byggeri skal udføres. Til bygningsreglementet hører en række konkrete anvisninger om, hvordan arbejdet skal udføres i praksis. Ud over bygningsreglementet er der regler om markedskontrol med byggevarer og om obligatorisk byggeskadeforsikring.

Byggeloven har bl.a. til formål at sikre at

  • bygninger er brandsikre og ikke er til skade for sundheden
  • arealerne udenom er en tilfredsstillende kvalitet
  • byggeskader udbedres
  • ressourceforbruget ikke er unødvendigt
  • bygninger er tilgængelige for handicappede.

Byggeloven indeholder bl.a. bestemmelser om, hvordan du må indrette boligen, hvordan byggeriet skal udføres og krav til bygningers brug. Der er også krav til ildsteder og skorstene og regler om, hvornår der skal tegnes obligatorisk byggeskadeforsikring.

Desuden indeholder byggeloven også krav til andre forhold, som skal være opfyldt, for at en bygning må tages i brug, bl.a. skal der være adgang via en vej, afledning af spildevand, forsyning af drikkevand og mulighed for at slukke brand.

Hvornår gælder loven?

Du skal rette dig efter byggeloven, bl.a. når du

  • vil bygge nyt, bygge til eller bygge om i væsentlig grad
  • vil benytte en bygning til noget andet
  • rive en bygning ned
  • ændre bygninger, så det har betydning for energiforbruget.

Myndighed

Trafik- og Byggestyrelsen

Officielt navn

Bekendtgørelse nr 1185 af 14/10/2010 af byggeloven