Byggerådgivere

Hvis du skal i gang med et større byggeprojekt på din ejendom, bør du overveje at hyre en uvildig rådgiver, som kan hjælpe dig med planlægge og gennemføre projektet. Hvilken rådgiver, du har brug for, afhænger af byggeprojektet.

Arkitekt

Arkitekt er ikke nogen beskyttet titel, men de fleste er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København eller Arkitektskolen Aarhus og fører betegnelsen MAA, Medlem af Akademisk Arkitektforening.

Arkitekten arbejder med formgivning af bygninger, rum og i mange tilfælde haver, og arkitekten vil kunne rådgive dig om de fleste aspekter af private byggeprojekter, også når det drejer sig om det tekniske og lovgivningsmæssige.

Indretningsarkitekt

Indretningsarkitekt er ikke en beskyttet titel, men mange indretningsarkitekter eller indretningsdesignere er uddannet på Danmarks Designskole og fører betegnelsen MDD, Medlem af Danske Designere.

Indretningsarkitektens speciale er rum og den indvendige del af huset. Indretningsarkitekten vil kunne hjælpe med de fleste opgaver i forbindelse med indvendige ombygninger såsom etablering af nyt køkken og badeværelse.

Landskabs- og havearkitekt

Heller ikke her er der tale om beskyttede titler, men arkitekter, som beskæftiger sig med udformning af haver og udvendige anlæg, vil ofte være uddannet på Landbohøjskolen eller en af de to arkitektskoler.

Ingeniør

Ingeniører uddannes på flere forskellige skoler og universiteter i landet og er specialiseret inden for forskellige områder som f.eks. bygningskonstruktioner, el, vvs/ventilation eller geoteknik, der indbefatter jordbundsforhold og fundering. Ingeniørfirmaer er medlemmer af FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Ingeniører indkaldes ofte som rådgivere på byggeprojekter, når der skal foretages beregninger på konstruktioner, eller når der er tale om tekniske spørgsmål, som arkitekten eller andre rådgivere ikke kan løse selvstændigt.

Bygningskonstruktør

Bygningskonstruktøren er uddannet på et af landets erhvervsakademier og arbejder med de konkrete dele af projekteringen af byggerier, altså valg af materialer og konstruktioner, tegninger og beskrivelse.

Bygningskonstruktører er ofte ansat i ingeniør- og arkitektfirmaer, hvor de arbejder med de mere tekniske aspekter, mens andre er selvstændige og i nogle tilfælde arbejder som arkitekter.

Landinspektør

Landinspektører har gennemgået en femårig uddannelse og skal have arbejdet mindst tre år i praksis for at opnå beskikkelse.

Landinspektøren foretager opmålinger, afsætter bygninger på byggegrunden, og arbejder med skelproblemer og de juridiske aspekter af f.eks. udstykning og ændring af matrikler.

Byggeøkonom

Arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører med mere end fem års erhvervserfaring kan videreuddanne sig til byggeøkonom, som er en efteruddannelse, der beskæftiger sig med blandt andet byggejura og økonomistyring.

Energikonsulent

Energikonsulenter er typisk ingeniører, bygningskonstruktører eller arkitekter og skal have mindst tre års relevant erhvervserfaring for at blive godkendt.

Energikonsulenten rådgiver dig om energimæssige forhold, f.eks. hvordan du kan energirenovere dit hus og dermed opnå besparelser på varmeregningen. Energikonsulenten udfører energimærkning af huset, altså en energimærkerapport, som er lovpligtig ved salg og udlejning.

Bygningssagkyndig

Den beskikkede bygningssagkyndige, som bl.a. laver tilstandsrapporter, skal have en byggeteknisk uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller lignende og desuden mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere bygninger.

Autoriseret el-installatør

El-installatøren har en uddannelse inden for stærkstrøm. Han skal have en autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen, inden han må lave autorisationskrævende arbejde. For at lave elinstallationsrapporter, skal han også have en virksomhedsautorisation og være tilmeldt el-eftersyn.