Åbn alleLuk alle

Aftaler med rådgivere

Det er vigtigt, at du laver en skriftlig aftale med din rådgiver, som nøjagtigt beskriver rådgivningens omfang, og hvilke ydelser du får fra rådgiveren.

Standardaftale mellem forbrugere og rådgivere

En kontrakt mellem bygherre og rådgiver vil normalt tage udgangspunkt i den standardaftale som kaldes ABR 89, Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand. ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

Aftalen beskriver princippet i, hvordan et byggeprojekt forløber fra start til slut, bygherrens og rådgiverens roller, rådgivningens omfang, rådgiverens ansvar, tidsplan, betaling og meget mere.

Bestemmelserne i ABR 89 er ikke lovpligtige og gælder altså ikke automatisk. Når du skriver kontrakt med din rådgiver, skal ABR 89 anføres som grundlag i kontrakten for at være gældende.

I ABR 89 bruges byggebranchens almindelige måde at dele et byggeprojekt op i faser:

  1. Programfasen
  2. Forslagsfasen
  3. Projekteringsfasen
  4. Udførelsesfasen
  5. Brugsfasen.

Byggesager med flere rådgivere

Er der tale om et større projekt på dit hus, kan det være hensigtsmæssigt at bruge flere rådgivere, fx en arkitekt til det overordnede, en bygningsingeniør til beregning af bærende konstruktioner og en landskabs- eller havearkitekt til grunden.

Her er det vigtigt, at du træffer aftaler med alle rådgiverne, og at deres indbyrdes samarbejde og ansvarsområder fastlægges nøje.