Åbn alleLuk alle

2. Forslagsfasen

I forslagsfasen skitseres de egentlige løsninger, uanset om det er dig selv, entreprenøren eller din rådgiver, som fører blyanten.

Tegninger af huset

Hvis du bygger helt nyt hus, skal hele dit byggeprojekt nu skitseres i tegninger. Udgangspunktet er bl.a. målene på grunden og lokalplanerne for området. Ud fra grundens opmåling, laves der oversigtstegninger af huset, hvilket er et job for en arkitekt eller anden byggerådgiver.

Hvis du bygger om og der er eksisterende tegninger, er det altid en god idé at sammenholde dem med de faktiske forhold. Huset er måske ikke opført helt ifølge de oprindelige tegninger, eller der kan være foretaget ændringer på huset, som ikke er indført på tegningerne..

Skitseforslag

Skitseforslaget er præcise tegninger. Det kan være helt nye tegninger på et helt nyt hus, eller eksisterende tegninger på et eksisterende hus. Hvis du ikke ligger inde med tegninger selv, kan du normalt hente dem hos kommunens tekniske forvaltning. De fleste kommuner har lagt deres byggesagsarkiver på enten filarkiv.dk eller på weblager.dk. Her kan du tjekke, om der ligger tegninger på byggesagen.

De forskellige muligheder og løsninger undersøges både teknisk og arkitektonisk. Skitseforslaget skal munde ud i en vurdering af, om ideen bag projektet kan realiseres, et eller flere konkrete forslag til, hvordan det kan laves, og hvordan det vil se ud, et forslag til en tidsplan og et endeligt overslag over, hvad projektet vil koste.

I skitseforslaget skal der også i hovedtræk taget stilling til, hvilke materialer og komponenter der skal anvendes i byggeriet. Skitseforslag udarbejdet af en arkitekt kan blandt andet bestå af perspektivtegninger og modeller, så det er nemmere for dig at forstå.

Økonomioverslag

Det er for tidligt at give en endelig pris, men en erfaren rådgiver vil ud fra diverse hjælpemidler og sin erfaring nogenlunde kunne beregne, om det oprindelige budget holder.

Med økonomioverslaget i hånden kan du tage stilling til, om du vil gå videre med projektet og eventuelt gå i banken for drøfte finansiering af projektet.

Eventuel forhåndsgodkendelse fra kommunen

Et skitseforslag vil sjældent være tilstrækkeligt til at kunne indhente en egentlig byggetilladelse fra kommunen, men det vil nogle gange være muligt at få en forhåndsgodkendelse af projektet.

Med skitseprojektet i hånden kan du eller din rådgiver kontakte teknisk forvaltning og få en fornemmelse af, om en ansøgning vil støde på problemer, om der er dele af projektet, der på forhånd kan afvises, eller om det er nødvendigt at indsende en dispensationsansøgning vedrørende nogle punkter.