Åbn alleLuk alle

4. Udførelsesfasen

Der kan ske uforudsete ting undervejs i byggeriet, uanset hvor grundigt et byggeprojekt er tegnet, beskrevet og planlagt. Hvis både budget og tidsplan skal holdes, kræver det præcis styring af byggeriet, og du eller din rådgiver skal også holde byggemøder og føre tilsyn for at sikre, at byggeriet lever op til det aftalte.

Byggestyring

Byggestyringen er den daglige ledelse af byggeriet. Byggestyringen skal sikre, at byggeriet følger tegninger og beskrivelser. Samtidigskal de forskellige håndværkeres indsats ledes og koordineres på byggepladsen.

Hvis der er tale om en hovedentreprise eller totalentreprise, vil det normalt være entreprenøren eller en byggeleder, der er udpeget af entreprenøren, som står for at styre byggeriet.

Er der tale om en fagentreprise, vil det være dig eller din rådgiver, som står for den overordnede ledelse af byggeriet.

Byggestyring er en kompliceret og tidskrævende opgave, især når det drejer sig om større projekter som tilbygning, nybygning eller større ombygninger, hvor der indgår flere forskellige håndværkere.

Byggemøder

I større byggesager er det normalt at du eller din rådgiver holder byggemøder med håndværkerne, hvor I bliver orienteret om, hvorvidt byggeriet følger tidsplanen og om der er problemer, som skal håndteres. Det er også her, eventuelle ændringer aftales. Der skal skrives referat efter hvert møde, som godkendes af begge parter ved næste byggemøde.

Tilsyn med byggeriet

Udover selve byggestyringen bør der føres tilsyn med byggeriet. Det vil sige, at en anden end entreprenøren eller håndværkeren kontrollerer, at byggeriet udføres som aftalt. Det er ikke noget krav, at der føres tilsyn med et byggeri, men det er en rigtig god idé.

Den tilsynsførende skal være godt inde i alle detaljer, og helst have erfaring med byggeprojekter. I princippet kan du også gøre det selv, men det er ofte en god idé at bruge en uvildig, byggesagkyndig rådgiver, arkitekt eller lignende, til at føre tilsyn. Har du haft en rådgiver på hele vejen igennem projektet, vil det ofte være den samme, der fører tilsyn.

Den tilsynsførende skal også være til rådighed til at svare på de spørgsmål, som ofte dukker op i et større byggeprojekt. Det kan være spørgsmål og detaljer, der ikke er taget stilling til i projektmaterialet eller beslutninger, der skal tages, når noget uforudset dukker op.

Ved større og mere komplicerede byggeprojekter bør der føres tilsyn dagligt eller ugentligt, mens der ved mere enkle opgaver, som fx lægning af et nyt tag, bør føres tilsyn nogle få gange i løbet af byggeriet. Den tilsynsførende skal dog altid kunne tilkaldes eller nås pr. telefon, så arbejdet ikke går i stå.

Kommunalt tilsyn

Hvis dit byggeprojekt har krævet en byggetilladelse fra kommunen, er det muligt, at kommunen under byggeriet vil føre sit eget tilsyn for at sikre, at betingelserne for byggetilladelsen overholdes. Kommunens tilsyn kan dog på ingen måde erstatte det egentlige tilsyn.