Åbn alleLuk alle

Krav til byggevarer

CE-mærket er producentens løfte om, at der er styr på byggevarens egenskaber i forhold til sikkerhed og sundhed.

Hvad er CE-mærket?

CE mærkningHvis en byggevaren er CE-mærket, har den en varedeklaration, der fortæller om dens egenskaber, fx hvor meget den kan holde til. CE-mærket er ikke et kvalitetsstempel, men det viser, at byggevaren er testet, så man kan se, om lovens krav er overholdt. CE-mærkede byggevarer testes på forskellige måder, alt efter om det fx er en træplade, et betonprodukt eller noget helt tredje. Nogle byggevarer testes på et laboratorium, som fx undersøger, om byggevaren er stærk nok, om den kan modstå fugt, eller om den kan holde til at blive brugt.

Europæisk standard, harmonisering og CE-mærkning

En byggevare skal være CE-mærket, hvis den er omfattet af en europæisk standard eller teknisk godkendelse. CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en EU-harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

Det er producentens ansvar at kontrollere, at byggevaren lever op til gældende standarder. Selv om en byggevare er CE-mærket, kan der godt være særlige danske krav, der begrænser anvendelsen af varen i Danmark.

CE dig for!

CE-mærket er en hjælp til at finde den byggevare, som passer til dit byggeri. Du skal bare huske at følge bygningsreglementet, når du skal finde ud af, hvilke byggevarer der må bruges til netop dit byggeri.

De fleste almindelige byggevarer skal CE-mærkes, fx trægulve, fugtmembraner, isolering, gipsplader, søm og skruer og mange flere. Disse byggevarer må ikke sælges eller videresælges i Danmark eller EU uden CE-mærke. Efterhånden er det kun meget få byggevarer, som ikke skal CE-mærkes. Tjek, om dine byggevarer skal CE-mærkes på Byggevareinfo.dk.

CE-mærket skal sidde på byggevaren, på emballagen eller på den tilhørende dokumentation i en tydelig, letlæselig og holdbar form.

Spørg til varens egenskaber

CE-mærket fortæller om byggevarens egenskaber − og dermed om byggevaren lever op til bygningsreglementets krav. Med dokumentationen til en byggevares CE-mærke kan du derfor se, om den fx må bruges i en bærende konstruktion eller ej.

For dig som forbruger betyder CE-mærket, at producenten står inde for byggevarens egenskaber i forhold til de angivne europæiske standarder for dens anvendelse. Men mange af CE-mærkningens oplysninger er ikke forståelige for den almindelige forbruger uden særlige tekniske forudsætninger. Hvis du skal lave gør det selv-arbejde, skal du derfor spørge forhandleren nøje ud om varens egenskaber og anvendelsesmuligheder. Det kan fx være

  • Bærende eller ikke-bærende egenskaber
  • Udendørs eller indendørs brug – herunder fugtegenskaber og evt. frostsikkerhed
  • Om varen afgiver fx formaldehyd eller andre sundhedsskadelige stoffer
  • Om varen er imprægneret mod fx råd, svamp eller brand
  • Hvilke energiegenskaber, varen har.

Hvem er ansvarlig for CE-mærket?

Langt de fleste byggevarer skal CE-mærkes. Det er producenten, som har ansvaret for at CE-mærke byggevarerne. Forhandleren har ansvaret for at de byggevarer, der sælges, er CE-mærkede. Det samme ansvar har håndværkere og andre, der leverer byggevarer, som skal være CE-mærkede.

Uanset om man videresælger en byggevare eller selv bruger den i sit eget byggeri, er det derfor vigtigt at spørge sin leverandør efter CE-mærket. Er de ikke det, kan Trafik- og Byggestyrelsen enten henstille eller give påbud om, at forholdene bringes i orden indenfor en tidsfrist. Hvis dette ikke sker, kan styrelsen kræve at

  • byggevaren tilbagetrækkes og ikke længere sælges og markedsføres
  • solgte byggevarer tilbagekaldes
  • anvendte byggevarer fjernes fra byggerier eller installationer, hvor varerne allerede er anvendt.

I sidste instans kan virksomheden politianmeldes og dømmes til at betale en bøde. Trafik og Byggestyrelsen kan også offentliggøre navnene på de virksomheder, der ikke overholder reglerne.

FILM: Se dig for, når du køber byggevarer

Det betyder noget for dig, der udfører byggeriet, og dem der skal bruge byggeriet eller bo i det bagefter. CE-mærket giver de oplysninger, du skal bruge til at vurdere, hvad byggevaren må bruges til. Derfor er CE-mærket lovpligtigt for næsten alle byggevarer.