Bygningsattest og anmeldelse af byggeri

Nogle gange kan du nøjes med at anmelde dit byggeri, når det er færdigt. Andre gange skal du bruge en tilladelse - en bygningsattes, som også kaldes en ibrugtagningstilladelse.

Anmeldelse af byggeriet

Som udgangspunkt kan et byggearbejde kun tages i brug efter at kommunen har givet en ibrugtagningstilladelse. Men kravet om ibrugtagningstilladelse omfatter dog ikke byggeri, der kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse eller efter anmeldelse.

Det betyder, at en række byggearbejder blot skal anmeldes til kommunen, før byggeriet går i gang. Det gælder fx langt de fleste garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som er under 50 m2.

Se bygningsreglementet om anmeldelse

Bygningsattest / ibrugtagningstilladelse

Hvis dit byggeri har krævet byggetilladelse, skal du have en bygningsattest, som også kaldes ibrugtagningstilladelse, når byggeriet er færdigt. Bygningsattesten er kommunens endelige tilladelse til, at du kan tage byggeriet i brug, når arbejdet er afsluttet.

Du skal altså kun have en bygningsattest, hvis dit byggearbejder har krævet bygningstilladelse efter bygningsreglementets bestemmelser.

Se bygningsreglementets bestemmelser

Før du kan få en bygningsattest skal du færdigmelde byggeriet til kommunen. Du skal desuden indsende en erklæring vedrørende teknisk dokumentation, skal arkiveres hos kommunen.

Hvem gør hvad

Bygningsattest/Ibrugtagningstilladelse udstedes af den kommune, hvor ejendommen ligger.

Hvis du skal sælge din bolig, skal du sørge for de fornødne attester. Hvis du ikke har dem, kan du få en kopi af tilladelser mv. i den teknisk forvaltning i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Ibrugtagningstilladelse er ikke et kvalitetsstempel

En ibrugtagningstilladelse er ikke en garanti fra kommunen for byggeriets håndværksmæssige kvalitet.

Der findes ikke altid en ibrugtagningstilladelse for ældre huse.

Lovgivning

Byggeloven
Bygningsreglementet