Bygningsreglementet

Bygningsreglement indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet samt vejledende tegninger og kommentarer til de juridiske krav. Med andre ord kan du i bygningsreglementet finde anvisninger på, hvordan et byggeri skal udføres.

Om reglementet

Bygningsreglementet er byggelovens konkrete krav om, hvordan et byggeri skal udføres. Til loven hører en række konkrete anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut, som beskriver helt konkret, hvordan bestemte arbejder skal udføres – fx hvordan et du lægger varme i et badeværelsesgulv eller hvordan et undertag skal udføres.

Bygningsreglementet er inddelt i 8 afsnit, som omhandler

  1. Administrative bestemmelser – fx bestemmelser om, hvornår du skal søge byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse og hvornår du har lov til at rive bygninger ned.
  2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser – fx hvornår du har ret til at bygge og regler om parkeringsforhold, adgangsforhold og lignende.
  3. Bygningers indretning – fx regler for baderum og wc-rum.
  4. Konstruktioner – fx regler om konstruktionernes dimensionering og regler i forhold til fugt og holdbarhed.
  5. Brandforhold – fx regler om flugtveje og brandtekniske installationer.
  6. Indeklima – fx regler om ventilation og lysforhold.
  7. Energiforbrug – fx energirammen for nye bygninger og regler om isolering.
  8. Installationer – fx regler om fyringsanlæg og regler om vand og afløbsinstallationer.

Hvornår gælder reglementet?

Bygningsreglementet gælder for nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygninger, renovering og udskiftning. Det kan i nogle tilfælde være svært at vurdere, om en anvendelsesændring udløser krav om energimæssige forbedringer eller hvordan der skelnes mellem renovering og udskiftning af konstruktionsdele. På hjemmesiden Bygningsreglementet.dk kan der foruden lov- og vejledningstekster findes en spørgsmål/svar-sektion, hvor det er muligt at finde svar på de mest almindelige spørgsmål. I tvivlstilfælde bør du kontakte din kommunes tekniske forvaltning og høre hvilke regler, der gælder i det konkrete tilfælde.

Det gælder generelt, at forhold som var lovlige på opførelsestidspunktet stadig er lovlige, selvom kravene sidenhen er ændret eller skærpet. Det er først, når der ved ombygning eller renovering ændres væsentligt på det eksisterende, at de nuværende krav i bygningsreglementet træder i kraft.

Myndighed

Trafik- og Byggestyrelsen

Officielt navn

Bygningsreglementet 2015