5. Lovkrav til carporte, garager og udhuse

Når du skal bygge carport, garage eller udhus, skal du være opmærksom på følgende paragraffer i bygningsreglementet.

Reglerne gælder overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn, garager, carporte og andre lignende bygninger.

Bygningsreglementet: Garager, carporte og lignende mindre bygninger

Andre krav og regler

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre love og regler end dem, der er beskrevet her. Fx lokalplaner eller miljølovgivning.