Åbn alleLuk alle

2. Økonomi i carporte, garager og udhuse

En mindre bygning på grunden behøver ikke være nogen stor udgift. Et samlesæt til fx en carport fås for omkring 5000 kr. Prisen afhænger dog selvfølgelig af, hvor stor bygningen skal være, og hvor ambitiøs du er med projektet.

Læg et realistisk budget

Selvom om omkostningerne ikke nødvendigvis er så store, er det en fordel at få overblik over udgifterne. Udgiften til materialer er ikke nødvendigvis den endelige pris. Måske skal du leje maskiner eller støbe sokler til stolperne. Dette er udgifter, som kommer oveni de øvrige materialeindkøb. Det kan også være, du vil etablere lys og el-udtræk i carporten. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret håndværker. Har du brug for at etablere en faskine, er der også udgifter i den forbindelse, som du skal kalkulere med.

Eksempel på udgifter, når du bygger carport

Indhent tilbud

Du må indhente så mange tilbud på opgaven, som du har lyst til, men i praksis kan det godt betale sig at nøjes med 3-4 tilbud. Tilbuddet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvad det dækker, hvis det ikke refererer til dit eget projektmateriale.

Det er en stor fordel, hvis tilbuddet specificerer prisen på de forskellige dele af byggeriet. Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene, hvis de ikke indeholder helt de samme ydelser.

Det skal fremgå af tilbuddet, hvor længe det er gældende.