Energimærkerapporter - data fra Energimærkeordningen

Når en bolig sælges, skal den have en gyldig energimærkning, som skal annonceres. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand og af muligheden for energibesparelser. Du finder energimærker ved at slå adressen op på forsiden af Boligejer eller under 'Søg'.

Om energimærkerapporten

Energimærkningen består af to dele:

  1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter, boligen har - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand
  2. Et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan betale sig at gennemføre på boligen

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes. Kravet gælder også sommerhuse og nybygninger. Fra den 1. juli 2009 gælder kravet desuden også for andelsboliger, lejeboliger og erhvervslokaler. Energimærker for helårsbeboelse gælder i 5 år.

Du finder alle energimærkningsrapprter fra 1. september 2006 og frem på Boligejer. Det gælder alle bygningskategorier. Dette gælder dog ikke energimærker lavet uden bygningsgennemgang.

Hvem bruger oplysningerne i energimærkerne?

Sælger skal udlevere energimærkning til ejendomsformidleren forud for annoncering af sælgers ejendom eller ejerlejlighed. Ved salg af ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar, at hele bygningen er energimærket. Køber får hermed et bedre grundlag for at vurdere bygningen.

Hvilken myndighed har ansvaret for energimærkeordningen?

Energistyrelsen har ansvaret for data under Energimærkeordningen. De arbejder med at certificere energifirmaerne, kvalitetssikre energikonsulenternes arbejde og udvikle samt fremme og markedsføre ordningen.

Opdatering af data

Data hentes direkte fra Energistyrelsens EMO-system og er således fuldt opdateret.