Ejendomsdata

Rentemestervej 7B  2  th, 2400 København NV

Ejendomsværdi 2018

1.650.000

Salgspris 08-03-2018

3.295.000

Kvadratmeterpris

37.874

BBR-areal

87 m2

Beliggenhed 
Rentemestervej 7B 02 th

Ejerlav 
Utterslev, København

Matrikelnummer 
1547

Ejendomsnummer 
722

Moderejendomsnummer 
466230

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Nørrebro Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
16-04-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig