Ejendomsdata

Rentemestervej 7B  2  th, 2400 København NV

Ejendomsværdi 2019

1.650.000

Salgspris 08-03-2018

3.295.000

Kvadratmeterpris

37.874

Boligareal

87 m2

Åben alle

Beliggenhed    Rentemestervej 7B 02 th

Ejerlav    Utterslev, København

Matrikelnummer    1547

Ejendomsnummer    722

Moderejendomsnummer    466230

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Nørrebro Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    16-04-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig