Ejendomsdata

Clara Pontoppidans Vej 8  3  mf, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2018

1.950.000

Salgspris 11-07-2018

3.550.000

Kvadratmeterpris

40.341

BBR-areal

88 m2

Beliggenhed 
Clara Pontoppidans Vej 8 03 mf

Ejerlav 
Valby, København

Matrikelnummer 
2191

Ejendomsnummer 
1853

Moderejendomsnummer 
887600

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
11-07-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig