Ejendomsdata

Clara Pontoppidans Vej 8  3  mf, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2019

1.950.000

Salgspris 11-07-2018

3.550.000

Kvadratmeterpris

40.341

Boligareal

88 m2

Åben alle

Beliggenhed    Clara Pontoppidans Vej 8 03 mf

Ejerlav    Valby, København

Matrikelnummer    2191

Ejendomsnummer    1853

Moderejendomsnummer    887600

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    11-07-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig