Ejendomsdata

Grønholtvej 61, 3480 Fredensborg

Ejendomsværdi 2019

1.800.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

Boligareal

137 m2

Åben alle

Beliggenhed    Grønholtvej 61

Ejerlav    Lønholt By, Grønholt

Matrikelnummer    5m

Ejendomsnummer    2307

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Ragna Mathiassen Pontoppidan

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig