Ejendomsdata

Dragstrupvej 65, 3250 Gilleleje

Ejendomsværdi 2019

1.150.000

Salgspris 24-09-2019

1.995.000

Kvadratmeterpris

17.812

Boligareal

112 m2

Åben alle

Beliggenhed    Dragstrupvej 65

Ejerlav    Firhøj By, Søborg

Matrikelnummer    1g

Ejendomsnummer    2352

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Ida Hartel Rosenvinge Thürmer

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    24-09-2019

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig