Ejendomsdata

Bjørstrupvej 52, 3230 Græsted

Ejendomsværdi 2019

7.800.000

Salgspris 12-07-1999

6.003.409

Kvadratmeterpris

19.180

Boligareal

313 m2

Åben alle

Beliggenhed    Bjørstrupvej 52

Ejerlav    Skov Børstrup By, Græsted

Matrikelnummer    1a

Ejendomsnummer    3827

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Jan Grothen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig