Ejendomsdata

Kollensøvej 4, 3550 Slangerup

Ejendomsværdi 2019

11.700.000

Salgspris 27-01-2012

10.000.000

Kvadratmeterpris

36.101

Boligareal

277 m2

Åben alle

Beliggenhed    Kollensøvej 4

Ejerlav    Slagslunde By, Slagslunde

Matrikelnummer    38a

Ejendomsnummer    4414

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    GULDBJERGDAL P/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    31-05-2012

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig