Ejendomsdata

Lille Havelsevej 108, 3310 Ølsted

Ejendomsværdi 2019

5.850.000

Salgspris 07-05-2012

6.500.000

Kvadratmeterpris

14.349

Boligareal

453 m2

Åben alle

Beliggenhed    Lille Havelsevej 108

Ejerlav    Ll. Havelse By, Ølsted

Matrikelnummer    2a

Ejendomsnummer    5972

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Troels Grene

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    07-05-2012

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Ditte Grene Schneidermann

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    07-05-2012

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig