Ejendomsdata

Ib Schønbergs Allé 3  2  tv, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2019

960.000

Salgspris 26-03-2018

3.075.000

Kvadratmeterpris

34.943

Boligareal

88 m2

Åben alle

Beliggenhed    Ib Schønbergs Allé 3 02 tv

Ejerlav    Valby, København

Matrikelnummer    2321

Ejendomsnummer    7522

Moderejendomsnummer    6260

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    26-03-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig