Ejendomsdata

Poul Reichhardts Vej 8  1  th, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2018

1.000.000

Salgspris 30-04-2018

3.225.000

Kvadratmeterpris

36.236

BBR-areal

89 m2

Beliggenhed 
Poul Reichhardts Vej 8 01 th

Ejerlav 
Valby, København

Matrikelnummer 
2321

Ejendomsnummer 
7573

Moderejendomsnummer 
6260

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
31-05-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig