Ejendomsdata

Poul Reichhardts Vej 8  1  th, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2019

1.000.000

Salgspris 30-04-2018

3.225.000

Kvadratmeterpris

36.236

Boligareal

89 m2

Åben alle

Beliggenhed    Poul Reichhardts Vej 8 01 th

Ejerlav    Valby, København

Matrikelnummer    2321

Ejendomsnummer    7573

Moderejendomsnummer    6260

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    31-05-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig