Ejendomsdata

Poul Reichhardts Vej 4  2  tv, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2019

2.050.000

Salgspris 24-10-2017

3.095.000

Kvadratmeterpris

33.641

Boligareal

92 m2

Åben alle

Beliggenhed    Poul Reichhardts Vej 4 02 tv

Ejerlav    Valby, København

Matrikelnummer    2321

Ejendomsnummer    7587

Moderejendomsnummer    6260

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    16-11-2017

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig