Ejendomsdata

Poul Reichhardts Vej 4  2  tv, 2500 Valby

Ejendomsværdi 2018

2.050.000

Salgspris 24-10-2017

3.095.000

Kvadratmeterpris

33.641

BBR-areal

92 m2

Beliggenhed 
Poul Reichhardts Vej 4 02 tv

Ejerlav 
Valby, København

Matrikelnummer 
2321

Ejendomsnummer 
7587

Moderejendomsnummer 
6260

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Valby Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
16-11-2017

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig