Klintholm Alle 1A, 4791 

Matrikel - 19a - Mandemarke By, Magleby

Åben alle

Ejerlavs kode    320756

Ejerlav    Mandemarke By, Magleby

Matrikelnummer    19a

Sagsident hos KMS    20147131

Registrerings dato    2019-04-26 00.00.00

Matriklens art    Ordinær matrikel

Angivelse af vigtigste matrikel    N

Fælleslod    F

Arealbetegnelse    Ukendt type

Anvendelsesstatus    Landbrug

Region    Region Sjælland

Kommune    Vordingborg Kommune

Sogn    Magleby

Matrikulært areal    3070

Areal beregning    k

Vejareal    0

Vej areal beregning    b

Vandareal    0

Vand areal beregning    ukendt

Hovednotering    Landbrugsejendom

Udvidet notering    Ikke udfyldt

Fredskovsareal    0

Strandareal    0

Klitareal    0

Journalnummer    20147131

Skelsagsnummer    0

Supsagsnummer    0

Tinglysningsnummer    1131

Kredsnavn    Nykøbing Falster retskreds