Klintholm Alle 1A, 4791 

Matrikel - 51a - Mandemarke By, Magleby

Åben alle

Ejerlavs kode    320756

Ejerlav    Mandemarke By, Magleby

Matrikelnummer    51a

Sagsident hos KMS    20231693

Registrerings dato    2019-04-26 00.00.00

Matriklens art    Ordinær matrikel

Angivelse af vigtigste matrikel    N

Fælleslod    F

Arealbetegnelse    Ukendt type

Anvendelsesstatus    Landbrug

Region    Region Sjælland

Kommune    Vordingborg Kommune

Sogn    Magleby

Matrikulært areal    12214

Areal beregning    k

Vejareal    12214

Vej areal beregning    b

Vandareal    0

Vand areal beregning    ukendt

Hovednotering    Landbrugsejendom

Udvidet notering    Ikke udfyldt

Fredskovsareal    0

Strandareal    0

Klitareal    0

Journalnummer    20231693

Skelsagsnummer    0

Supsagsnummer    20231693

Tinglysningsnummer    1131

Kredsnavn    Nykøbing Falster retskreds