Klintholm Alle 1A, 4791 

Matrikel - 25l - Råbymagle By, Borre

Åben alle

Ejerlavs kode    320256

Ejerlav    Råbymagle By, Borre

Matrikelnummer    25l

Sagsident hos KMS    20197783

Registrerings dato    2019-04-26 00.00.00

Matriklens art    Ordinær matrikel

Angivelse af vigtigste matrikel    N

Fælleslod    F

Arealbetegnelse    Ukendt type

Anvendelsesstatus    Landbrug

Region    Region Sjælland

Kommune    Vordingborg Kommune

Sogn    Borre

Matrikulært areal    65134

Areal beregning    k

Vejareal    875

Vej areal beregning    b

Vandareal    0

Vand areal beregning    ukendt

Hovednotering    Landbrugsejendom

Udvidet notering    Ikke udfyldt

Fredskovsareal    0

Strandareal    0

Klitareal    0

Journalnummer    20197783

Skelsagsnummer    0

Supsagsnummer    0

Tinglysningsnummer    1131

Kredsnavn    Nykøbing Falster retskreds