Klintholm Alle 1A, 4791 

Matrikel - 26 - Råbymagle By, Borre

Åben alle

Ejerlavs kode    320256

Ejerlav    Råbymagle By, Borre

Matrikelnummer    26

Sagsident hos KMS    20204343

Registrerings dato    2019-04-26 00.00.00

Matriklens art    Ordinær matrikel

Angivelse af vigtigste matrikel    N

Fælleslod    F

Arealbetegnelse    Ukendt type

Anvendelsesstatus    Landbrug

Region    Region Sjælland

Kommune    Vordingborg Kommune

Sogn    Borre

Matrikulært areal    444537

Areal beregning    k

Vejareal    2345

Vej areal beregning    b

Vandareal    0

Vand areal beregning    ukendt

Hovednotering    Landbrugsejendom

Udvidet notering    Ikke udfyldt

Fredskovsareal    0

Strandbeskyttelse    delvis

Strandareal    90355

Klitareal    0

Journalnummer    20204343

Skelsagsnummer    0

Supsagsnummer    0

Tinglysningsnummer    1131

Kredsnavn    Nykøbing Falster retskreds