Klintholm Alle 1A, 4791 

Matrikel - 50x - Busemarke By, Magleby

Åben alle

Ejerlavs kode    320751

Ejerlav    Busemarke By, Magleby

Matrikelnummer    50x

Sagsident hos KMS    100139106

Registrerings dato    2019-04-26 00.00.00

Matriklens art    Ordinær matrikel

Angivelse af vigtigste matrikel    N

Fælleslod    F

Arealbetegnelse    Ukendt type

Anvendelsesstatus    Landbrug

Region    Region Sjælland

Kommune    Vordingborg Kommune

Sogn    Magleby

Matrikulært areal    1600

Areal beregning    k

Vejareal    30

Vej areal beregning    b

Vandareal    0

Vand areal beregning    ukendt

Hovednotering    Landbrugsejendom

Udvidet notering    Ikke udfyldt

Fredskovsareal    0

Strandareal    0

Klitareal    0

Journalnummer    100139106

Skelsagsnummer    0

Supsagsnummer    0

Tinglysningsnummer    1180

Kredsnavn    Hobro retskreds