Ejendomsdata

Kraneledvej 27, 4791 Borre

Ejendomsværdi 2019

690.000

Salgspris 08-05-2001

806.503

Kvadratmeterpris

8.961

Boligareal

90 m2

Åben alle

Beliggenhed    Kraneledvej 27

Ejerlav    Mandemarke By, Magleby

Matrikelnummer    16d

Ejendomsnummer    7863

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Leif Schack-Nielsen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    01-07-2001

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig