Ejendomsdata

Ejendom uden adresse

Ejendomsværdi 0

0

Salgspris

0

Kvadratmeterpris

NaN

Boligareal

0 m2

Åben alle

Beliggenhed    Strædet 0

Ejerlav    Mandemarke By, Magleby

Matrikelnummer    33a

Ejendomsnummer    7880

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10 %

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Lise Munthe Christensen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    01-11-2019

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Giovanni Riscaldini

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    01-11-2019

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig