Ejendom uden adresse

Åben alle

Grundværdiområdenummer    98020

Nummer    2

Areal/antal    1,00

Prisbetegnelse    Byggeretspris ved standardberegning

Enhedsbeløb    120.000,00

Beregnet bidrag til grundværdi    120.000,00

Grundværdiområdenummer    98020

Nummer    1

Areal/antal    689,00

Prisbetegnelse    Kvadratmeterpris ved standardberegning

Enhedsbeløb    150,00

Beregnet bidrag til grundværdi    103.350,00