Ejendomsdata

Pårupvej 75, 3230 Græsted

Ejendomsværdi 2019

3.450.000

Salgspris 04-12-2000

2.042.000

Kvadratmeterpris

10.747

Boligareal

190 m2

Åben alle

Beliggenhed    Pårupvej 75

Ejerlav    Alme By, Græsted

Matrikelnummer    4n

Ejendomsnummer    8150

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Peter Mark Hvilsted

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    04-12-2000

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Kirsa Meldgaard Hvilsted

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    04-12-2000

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig