Ejendomsdata

Richard Mortensens Vej 79  4  1, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

1.700.000

Salgspris 03-05-2017

2.825.000

Kvadratmeterpris

30.707

BBR-areal

92 m2

Beliggenhed 
Richard Mortensens Vej 79 04 1

Ejerlav 
Sundby Overdrev, København

Matrikelnummer 
965

Ejendomsnummer 
8952

Moderejendomsnummer 
875270

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
15-06-2017

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig