Ejendomsdata

Richard Mortensens Vej 79  4  1, 2300 København S

Ejendomsværdi 2019

1.700.000

Salgspris 03-05-2017

2.825.000

Kvadratmeterpris

30.707

Boligareal

92 m2

Åben alle

Beliggenhed    Richard Mortensens Vej 79 04 1

Ejerlav    Sundby Overdrev, København

Matrikelnummer    965

Ejendomsnummer    8952

Moderejendomsnummer    875270

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    15-06-2017

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig