Ejendomsdata

Sandbjergvej 14, 2970 Hørsholm

Ejendomsværdi 2019

24.200.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

Boligareal

650 m2

Åben alle

Beliggenhed    Sandbjergvej 14

Ejerlav    Sandbjerg By, Birkerød

Matrikelnummer    1a

Ejendomsnummer    17045

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Poul Christian Tage Kjær

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    06-12-1985

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig