Ejendomsdata

Sandbjergvej 14, 2970 Hørsholm

Ejendomsværdi 2018

24.200.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

BBR-areal

650 m2

Beliggenhed 
Sandbjergvej 14

Ejerlav 
Sandbjerg By, Birkerød

Matrikelnummer 
1a

Ejendomsnummer 
17045

Moderejendomsnummer 
0

Ejendommen benyttes til 
Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold 
Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Poul Christian Tage Kjær

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
06-12-1985

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig