Ejendomsdata

Sandbjergvej 21, 2970 Hørsholm

Ejendomsværdi 2019

2.950.000

Salgspris 04-02-2015

1.500.000

Kvadratmeterpris

11.811

Boligareal

127 m2

Åben alle

Beliggenhed    Sandbjergvej 21

Ejerlav    Sandbjerg By, Birkerød

Matrikelnummer    4e

Ejendomsnummer    17049

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Poul Christian Tage Kjær

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    04-02-2015

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig