Ejendomsdata

Strandlodsvej 25M  st  tv, 2300 København S

Ejendomsværdi 2019

2.600.000

Salgspris 26-09-2018

4.300.000

Kvadratmeterpris

37.719

Boligareal

114 m2

Åben alle

Beliggenhed    Strandlodsvej 25M st tv

Ejerlav    Sundbyøster, København

Matrikelnummer    3824f

Ejendomsnummer    21988

Moderejendomsnummer    18561

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Amager Strand Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    09-07-2019

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig