Ejendomsdata

Strandlodsvej 25M  st  tv, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

2.600.000

Salgspris 26-09-2018

4.300.000

Kvadratmeterpris

37.719

BBR-areal

114 m2

Beliggenhed 
Strandlodsvej 25M st tv

Ejerlav 
Sundbyøster, København

Matrikelnummer 
3824f

Ejendomsnummer 
21988

Moderejendomsnummer 
18561

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
BS Amager Strand Ejendomme K/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
19-12-2018

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig