Ejendomsdata

Esrum Søvej 24, 3080 Tikøb

Ejendomsværdi 2019

2.050.000

Salgspris 08-07-1997

916.000

Kvadratmeterpris

5.205

Boligareal

176 m2

Åben alle

Beliggenhed    Esrum Søvej 24

Ejerlav    Harreshøj By, Tikøb

Matrikelnummer    6a

Ejendomsnummer    22290

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Per Ulrik Hansen Ljungstrøm

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    08-07-1997

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig