Ejendomsdata

Kollerød Bygade 6, 3450 Allerød

Ejendomsværdi 2019

7.250.000

Salgspris 10-09-2015

5.700.000

Kvadratmeterpris

10.497

Boligareal

543 m2

Åben alle

Beliggenhed    Kollerød Bygade 6

Ejerlav    Kollerød By, Lynge

Matrikelnummer    3i

Ejendomsnummer    22762

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Christian Aage Nielsen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    14-05-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Annette Schlander Gauhl Nielsen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    14-05-2018

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig