Ejendomsdata

Robert Jacobsens Vej 10Y  2  tv, 2300 København S

Ejendomsværdi 2019

1.950.000

Salgspris 18-09-2017

3.350.000

Kvadratmeterpris

36.813

Boligareal

91 m2

Åben alle

Beliggenhed    Robert Jacobsens Vej 10Y 02 tv

Ejerlav    Sundby Overdrev, København

Matrikelnummer    961i

Ejendomsnummer    22929

Moderejendomsnummer    15885

Ejendommen benyttes til    Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    13-10-2017

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig