Ejendomsdata

Robert Jacobsens Vej 10Y  2  tv, 2300 København S

Ejendomsværdi 2018

1.950.000

Salgspris 18-09-2017

3.350.000

Kvadratmeterpris

36.813

BBR-areal

91 m2

Beliggenhed 
Robert Jacobsens Vej 10Y 02 tv

Ejerlav 
Sundby Overdrev, København

Matrikelnummer 
961i

Ejendomsnummer 
22929

Moderejendomsnummer 
15885

Ejendommen benyttes til 
Ejerlejlighed, beboelse

Ejerforhold 
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ørestad Ejendomme A/S

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
13-10-2017

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig