Ejendomsdata

Esrumvej 455, 3230 Græsted

Ejendomsværdi 2019

5.600.000

Salgspris 29-04-2020

97.376

Kvadratmeterpris

404

Boligareal

241 m2

Åben alle

Beliggenhed    Esrumvej 455

Ejerlav    Plejelt By, Tikøb

Matrikelnummer    3d

Ejendomsnummer    24552

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Marianna K Bækkel Chabert

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    13-01-2016

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig