Ejendomsdata

Røglevej 160, 3450 Allerød

Ejendomsværdi 2019

6.500.000

Salgspris 22-09-2008

5.925.000

Kvadratmeterpris

17.793

Boligareal

333 m2

Åben alle

Beliggenhed    Røglevej 160

Ejerlav    Lynge By, Lynge

Matrikelnummer    43a

Ejendomsnummer    40825

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Anni Krøger Olsen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig