Ejendomsdata

Sjælsmarkvej 21, 2970 Hørsholm

Ejendomsværdi 2018

4.150.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

Boligareal

140 m2

Åben alle

Beliggenhed    Sjælsmarkvej 21

Ejerlav    Sjælsmark By, Blovstrød

Matrikelnummer    6b

Ejendomsnummer    44018

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Jørgen Hansen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    24-02-1986

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig