Ejendomsdata

Stumpedyssevej 6A, 2970 Hørsholm

Ejendomsværdi 2019

18.500.000

Salgspris 23-12-2009

6.600.000

Kvadratmeterpris

12.967

Boligareal

509 m2

Åben alle

Beliggenhed    Stumpedyssevej 6A

Ejerlav    Isterød Overdrev, Blovstrød

Matrikelnummer    3a

Ejendomsnummer    49435

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Anne Palm Steiner

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    26-11-2007

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Boy Steiner

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    26-11-2007

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig