Ejendomsdata

Skovhusvej 1, 3080 Tikøb

Ejendomsværdi 2019

4.050.000

Salgspris 26-09-1992

1.300.000

Kvadratmeterpris

8.553

Boligareal

152 m2

Åben alle

Beliggenhed    Skovhusvej 1

Ejerlav    Kathøjgård, Tikøb

Matrikelnummer    1f

Ejendomsnummer    118115

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    2

Ejers navn    Ulla Degnegaard

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    26-09-1992

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    Boet efter Gunnar Svendsen

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    26-09-1992

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig