Ejendomsdata

Strandvejen 3A, 3390 Hundested

Ejendomsværdi 0

0

Salgspris

0

Kvadratmeterpris

NaN

Boligareal

0 m2

Åben alle

Beliggenhed    Strandvejen 3A

Ejerlav    Hundested By, Torup

Matrikelnummer    1k

Ejendomsnummer    14102

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Moderejendom for ejerlejligheder

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    2

Ejers navn    KONTORPERSONALETS

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    10-12-2013

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers navn    LÆGESEKRETÆRERNES

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    10-12-2013

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig