Ejendomsdata

Borgergade 10A, 9620 Aalestrup

Ejendomsværdi 2019

4.650.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

Boligareal

1140 m2

Åben alle

Beliggenhed    Borgergade 10A

Ejerlav    Aalestrup By, Aalestrup

Matrikelnummer    3c

Ejendomsnummer    18309

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Beboelsesejendom

Ejerforhold    Alment boligselskab

Antal ejere    1

Ejers navn    AARS BOLIGFORENING

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig