Ejendomsdata

Borgergade 10A, 9620 Aalestrup

Ejendomsværdi 2018

4.150.000

Salgspris 01-01-1900

0

Kvadratmeterpris

0

BBR-areal

1140 m2

Beliggenhed 
Borgergade 10A

Ejerlav 
Aalestrup By, Aalestrup

Matrikelnummer 
3c

Ejendomsnummer 
18309

Moderejendomsnummer 
0

Ejendommen benyttes til 
Beboelsesejendom

Ejerforhold 
Alment boligselskab

Antal ejere 
1

Ejers navn 
AARS BOLIGFORENING

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig