Ejendomsdata

Store Valbyvej 276, 3670 Veksø Sjælland

Ejendomsværdi 2018

26.500.000

Salgspris 21-05-2012

21.000.000

Kvadratmeterpris

41.667

BBR-areal

504 m2

Beliggenhed 
Store Valbyvej 276

Ejerlav 
Østrup By, Kirkerup

Matrikelnummer 
2a

Ejendomsnummer 
193496

Moderejendomsnummer 
0

Ejendommen benyttes til 
Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold 
Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere 
1

Ejers navn 
Ole Høstbo

Ejers C/O navn 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato 
17-07-2012

Ejer købesum 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent) 
Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig