Ejendomsdata

Store Valbyvej 276, 3670 Veksø Sjælland

Ejendomsværdi 2019

26.500.000

Salgspris 21-05-2012

21.000.000

Kvadratmeterpris

41.667

Boligareal

504 m2

Åben alle

Beliggenhed    Store Valbyvej 276

Ejerlav    Østrup By, Kirkerup

Matrikelnummer    2a

Ejendomsnummer    193496

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.

Ejerforhold    Privatpersoner eller interessentskab

Antal ejere    1

Ejers navn    Ole Høstbo

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    17-07-2012

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig