Ejendomsdata

Asylgade 3, 5000 Odense C

Ejendomsværdi 2019

23.100.000

Salgspris 22-12-1999

16.595.000

Kvadratmeterpris

Infinity

Boligareal

0 m2

Åben alle

Beliggenhed    Asylgade 3

Ejerlav    Odense Bygrunde

Matrikelnummer    481b

Ejendomsnummer    19358

Moderejendomsnummer    0

Ejendommen benyttes til    Ren forretning.

Ejerforhold    Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)

Antal ejere    1

Ejers navn    H.U.K. 2005 ApS

Ejers C/O navn    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejers adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Udvidet adresse    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Skødedato    22-12-1999

Ejer købesum    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Type af ejer    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig

Ejerandel (i procent)    Oplysningen er ikke offentlig tilgængelig